Zásady ochrany osobních údajů

V tomto dokumentu jsou popsána všechna pravidla zacházení s Vašimi osobními údaji a dojde-li do budoucna k jakékoliv jejich změně, tak o nich budete včas informováni prostřednictvím našich internetových stránek, kde budou tyto informace zveřejněny.

Při zpracování Vašich dat postupujeme v souladu se všemi nařízeními a předpisy, zejména tzv. GDPR (obecným nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů). Žádné třetí osobě, kromě níže uvedených, Vaše data neposkytujeme.

  1. A) NÁKUP ZBOŽÍ

Údaje, které potřebujeme vždy, jsou jméno, příjmení, telefon, adresa a e-mail. Tyto údaje potřebujeme také ze zákona (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), protože na základě nich vystavujeme faktury či jiné účetní doklady. Pokud nám tyto údaje poskytnout nechcete, pak nemůže uzavřít obchodní smlouvu a nemůžete si u nás zboží zakoupit. Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15-ti let od ukončení smluvního vztahu).

Třetí osoba, která se k Vašim údajům dostává je přepravní společnost. Se všemi dopravci máme uzavřeny příslušné smlouvy.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

  1. B) REGISTRACE ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Na našem e-shopu máte možnost využit registrace. Registrovat se a používat zákaznický účet je dobrovolné. Pokud nechcete, aby byly informace o Vašem nákupu evidovány, máte možnost nakupovat u nás bez registrace. Zároveň můžete svůj zákaznický účet kdykoliv zrušit a v případě zájmu máte právo nechat všechny údaje (kromě těch, které musíme uchovávat ze zákona) vymazat.

  1. C) PŘI PLATBĚ KARTOU:

V souvislosti s implementací evropské směrnice PSD2 dochází při platebních transakcích k vícenásobnému ověření zákazníka (tzv. silnému ověření klienta na straně vydavatele jeho platební karty). Karetní schémata vyžadují povinné předávání dat při každé platbě kartou s hlavním cílem podpořit v maximálně možné míře nákupní proces bez přerušení autentizačními kroky na straně vydavatelské banky (inssuer) uplatněním výjimky TRA (Transaction Risk Analysis) ze silného ověření uživatele mas tramě acquirera nebo inssuera.

Pro urychlení celého procesu je proto nutné rozšíření parametru ADDINFO o další údaje o zákazníkovi, a to konkrétně:

Jméno (Name)
E-mailová adresa (Email address)
Domácí telefonní číslo (Home phone number)
Číslo mobilního telefonu (Mobile phone number)
Fakturační adresa (Billing address)
Dodací adresa (Shipping address)

V souladu s výše uvedenými informacemi v souvislosti s implementací evropské směrnice PSD2 poskytuje zákazník souhlasem s obchodními podmínkami současně také souhlas s poskytnutím svých identifikačních údajů při platebních transakcích.

  1. D) ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH V GDPR DÁLE MÁTE:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

– právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce

Potřebujete ohledně zpracování Vašich dat poradit? Něco není v pořádku? Kontaktujte nás a společně Váš problém vyřešíme. Využít k tomu můžete náš e-mail obchod@triton-drabek.cz.

Tento dokument vchází v platnost dne 25.5.2018

 Za eshop TRITON-DRÁBEK Tomáš Drábek, majitel